กล้องวงจรปิด Hi-view Video Balun

TTA111VH

ตัวขยายสัญญาณ ขนาด 1 Channel

ใช้คู่กับTTA111VTจะได้ระยะ 2000M

4,556.-

TTA111VR

ตัวขยายสัญญาณ LAN และสายโทรศัพท์

ใช้คู่กับTTA111VRจะได้ระยะ 1500M

2,298.-

TTA111VT

ตัวขยายสัญญาณและสายโทรศัพท์

ใช้คู่กับ TTP111V จะได้ระยะ 1000M

ใช้คู่กับTTA111VTจะได้ระยะ 1500M

1,984.-

TTA414VR

ตัวขยายสัญญาณ ขนาด 4 Channel

ใช้คู่กับ TTP414V จะได้ระยะ 600M

ใช้คู่กับTTA111VTจะได้ระยะ 1500M

9,074.-

TTP111V

Video Transceiver BNC Male to Terminal

ระยะ 600เมตร

390.-

TTP111VE

Video Transceiver BNC Male to Terminal ราคากล่องละ

ใช้ 2 ตัวคู่กันจะได้ระยะ 300M

2,548.-

TTP414V

ตัวขยายสัญญาณ ขนาด 4 Channel

ใช้คู่กัน หัว/ท้าย จะได้ระยะ 300M

1,670.-

SP001

อุปกรณ์กันฟ้าผ่าสำหรับกล้องวงจรปิด

918.-

CB001VH

อุปกรณ์กรองสัญญาณภาพ

1,168.-

CD102

อุปกรณ์ขยายเพิ่ม ช่องสัญญาณ AV

1 Input to 2 Output Video 

1,168.-

CD104

อุปกรณ์ขยายเพิ่ม ช่องสัญญาณ AV

1 Input 4 Output Video 

2,046.-

CD108

อุปกรณ์ขยายเพิ่ม ช่องสัญญาณ AV

1 Input 8 Output Video 

3,428.-

CHB001H-N

ตัวกรองกันคลื่นความถี่สูง ที่เกิดจากสนามแม่เหล็กรบกวน

6,062.-
Visitors: 165,962