กล้องวงจรปิด Avtech IP Camera

Avtech IP Camera

AVTECH_IP Camera_AVM311P

AVM311P

  • - 1/4"SONY CMOS
  • - Resolution: 1.3 MP.
  • - Lens: f3.8mm/F1.5

8,450.-

AVTECH_IP Camera_AVM328ZBP

AVM328ZBP

  • - 1/4"SONY H.R.
  • - Resolution: 1.3 MP.
  • - Lens: f3.8mm/F1.5
  • - IR LED 13 unit
  • - ระยะอินฟาเรด 10 เมตร

8,450.-

AVTECH_IP Camera_AVN363

AVN363

  • - 1/3"MOS-Type
  • - Resolution: 1.3 MP.
  • - Lens: f4.0mm/f9.0m เมตร
  • - IR LED 56 unit
  • - ระยะอินฟาเรด 15 เมตร

20,900.-

AVTECH_IP Camera_AVN80XZ

AVN80XZ

  • - 1/3"MOS-Type
  • - Resolution: 1.3 MP.
  • - Lens: f3.8mm/F1.5

5,900.-

AVTECH_IP Camera_AVN815EZ

AVN815EZ

  • - 1/4"SONY H.R.
  • - Resolution: 1.3 MP.
  • - Lens: f3.8mm/F1.5

8,500.-

AVTECH_IP Camera_AVN801Z

AVN801Z

  • - 1/4"SONY H.R.
  • - Resolution: 1.3 MP.
  • - Lens: f3.8mm/F1.5

7,500.-

AVTECH_IP Camera_AVN869Z

AVN869Z

  • - 1/4"SONY H.R.
  • - Resolution: 1.3 MP.
  • - Lens: f3.8mm/F1.5

6,900.-

AVTECH_IP Camera_AVM417ZAP

AVM417ZAP

  • - 1/4"SONY H.R.
  • - Resolution: 2 MP.
  • - Lens: f3.8mm/F1.5
  • - IEEE 802.3af
  • - IR LED 12 units
  • - ระยะอินฟาเรด 10 เมตร

17,500.-

AVTECH_IP Camera_AVM428ZBP

AVM428ZBP

  • - 1/2.9"SONY H.R.
  • - Resolution: 2 MP.
  • - Lens: f3.8mm/F1.5
  • - IEEE 802.3af
  • - IR LED 12 units
  • - ระยะอินฟาเรด 10 เมตร

19,500.-

AVTECH_IP Camera_AVM428ZDP

AVM428ZDP

  • - 1/2.9"SONY CMOS
  • - Resolution: 2 MP.
  • - Lens: f3.8mm/F1.5
  • - IEEE 802.3af
  • - IR LED 12 units
  • - ระยะอินฟาเรด 10 เมตร

19,500.-

AVTECH_IP Camera_AVM521AP

AVM521AP

  • - 1/2.8"SONY CMOS
  • - Resolution: 2 MP.
  • - Lens: f3.8mm/F1.5
  • - IEEE 802.3af
  • - IR LED 1 unit Solid light
  • - ระยะอินฟาเรด 15 เมตร

15,900.-

AVTECH_IP Camera_AVN701Z

AVN701Z

  • - 1/3"HR
  • - Resolution: D1
  • - Lens: f3.6mm/f2.0

5,900.-

AVTECH_IP Camera_AVM722ZPK

AVM722ZPK

  • - 1/3"HR color CCD
  • - Resolution: D1
  • - Lens: f4.0mm/f9.0mm

12,900.-

AVTECH_IP Camera_AVN211Z

AVN211Z

  • - 1/3"HR CCD
  • - Resolution: VGA
  • - Lens: f4.6m เมตร

4,900.-

AVTECH_IP Camera_AVN211ZV

AVN211ZV

  • - 1/3"HR CCD
  • - Resolution: VGA
  • - Lens: f4.6m เมตร

4,900.-

AVTECH_IP Camera_AVN212Z

AVN212Z

  • - 1/3"High Resolution CCD
  • - Resolution: VGA
  • - Lens: f4.6m เมตร
  • - IR LED 12 units
  • - ระยะอินฟาเรด 10 เมตร

6,900.-

AVTECH_IP Camera_AVN222ZP

AVN222ZP

  • - 1/3"HR color CCD
  • - Resolution: VGA
  • - Lens: f4.0m เมตร-f9.0m เมตร

9,800.-

AVTECH_IP Camera_AVN252ZP

AVN252ZP

  • - 1/3"HR color CCD
  • - Resolution: VGA
  • - Lens: f6.0m เมตร
  • - IR LED 56 units
  • - ระยะอินฟาเรด 40 เมตร

7,800.-

 

Visitors: 165,885