กล้องวงจรปิด iNNEKT DVR

iNNEKT DVR CCTV

ZLD104B

ZLD104B

 • เครื่องบันทึกขนาด 4 ช่อง 
 • บันทึกและเล่นภาพทุกช่องที่ระดับ Full D1 X 25 fps. ที่ระดับ CIFX25 fps.
 • รองรับฮาดร์ดิสก์ 1 ลูก
 • ความจุรวมสูงสุดถึง 2 TB
ZPD104A

ZPD104A

 • เครื่องบันทึกขนาด 4 ช่อง
 • บันทึกและเล่นภาพทุกช่องที่ระดับ D1 Realtime
 • รองรับฮาดร์ดิสก์ได้ 1 ลูก
 • รองรับการดูภาพผ่านมือถือ
ZPD108A

ZPD108A

 • เครื่องบันทึกขนาด 8 ช่อง
 • บันทึกและเล่นภาพทุกช่องที่ระดับ D1 ( 6 frame )
 • รองรับฮาดร์ดิสก์ได้ 1 ลูก
 • รองรับการดูภาพผ่านมือถือ
ZPD116A

ZPD116A

 • เครื่องบันทึกขนาด 16 ช่อง
 • บันทึกและเล่นภาพทุกช่องที่ระดับ CIF Realtime
 • รองรับฮาดร์ดิสก์ได้ 1 ลูก
 • รองรับการดูภาพผ่านมือถือ
ZPD304A

ZPD304A

 • เครื่องบันทึกขนาด 4 ช่อง
 • บันทึกและเล่นภาพทุกช่องที่ระดับ Full D1 X 25 fps.
 • รองรับฮาดร์ดิสก์ได้ 2 ลูก ความจุรวมสูงสุดถึง 6 TB 
 • รองรับการดูภาพผ่านมือถือ
ZPD308B

ZPD308B

 • เครื่องบันทึกขนาด 4 ช่อง
 • บันทึกและเล่นภาพทุกช่องที่ระดับ Full D1 X 25 fps.
 • รองรับฮาดร์ดิสก์ได้ 2 ลูก ความจุรวมสูงสุดถึง 6 TB 
 • รองรับการดูภาพผ่านมือถือ
ZPD3116B

ZPD3116B

 • เครื่องบันทึกขนาด 8 ช่อ
 • บันทึกและเล่นภาพทุกช่องที่ระดับ Full D1 X 25 fps.
 • รองรับฮาดร์ดิสก์ได้ 2 ลูก ความจุรวมสูงสุดถึง 6 TB 
 • รองรับการดูภาพผ่านมือถือ

 

Visitors: 165,888